Financiën tot aan het graf

Wat staat er op deze pagina?

Op deze pagina staat beknopt beschreven hoe geld in 2021 en daarna functioneerd. Er is aandacht voor geldontwaarding, andere vormen van inflatie en tips (stand 2021).

Sitemap

Geldontwaarding

Ons geld wordt iedere keer een beetje minder waard. Dat is niet leuk, maar wel de realiteit. Hoe komt het toch dat ons geld steeds minder koopkracht heeft? En op welke signalen moet men letten om te zien dat de inflatie er aankomt en toeneemt? Belangrijke inflatie-signs zijn:

  1. QE;
  2. stijgende grondstoffenprijzen;
  3. waardevolle zaken als huizen, grond, diamanten, goud en zilver worden duur;
  4. geen rente op je rekening;
  5. zwakke euro;
  6. stijgende prijzen;
  7. florerende beurzen, vanwege te veel geld in omloop dat zijn weg zoekt.

-ad. 1 QE (Quantitative Easing) oftewel het bijdrukken van geld door de centrale bank. Er komt steeds meer geld in omloop, waardoor dit vroeg of laat minder waard wordt. Als er bijvoorbeeld 20% meer Euro’s in omloop komen, wordt de euro theoretisch 20% minder waard. In de praktijk is dat anders. Het heeft tijd nodig en geleidelijk zal de waardevermindering zich manifesteren. De euro is niet door goud gedekt, maar zogenaamd fiat geld. Dat wil zeggen dat het vertrouwen in de munt cruciaal is om de waarde in stand te houden. In het begin na een geldbijdruksessie van de centrale bank is het effect voor de gemiddelde burger nauwelijks merkbaar. Dit mede omdat niet gelijk al dit geld in omloop komt, maar deels op een bankrekening of in een investering geparkeerd blijft. Maar na verloop van tijd gaat men merken dat men minder met zijn geld kan doen. Vooral waardevaste en schaarse zaken zoals goede woningen op een gewilde plek, grond, sieraden, kunst, goede wijn, unieke postduiven, verzamelobjecten en dergelijke gaan fors stijgen. Indien het vertrouwen in de euro hierdoor sterk afneemt kan de inflatie nog sterker stijgen. En in het worst-case scenario kan dit zelfs tot hyperinflatie leiden. De Europese Centrale Bank probeert op alle mogelijke manieren de inflatie op ca. 2% te houden. Door geld bij te drukken wordt geprobeerd de inflatie te verhogen waardoor de schulden van de landen als het ware verdampen. Dit gaat echter ten koste van de spaarder, want die ziet zijn opgebouwd vermogen verdampen.
-ad.2 Stijgende grondstofprijzen zijn een eerste teken van geldontwaarding. Grondstoffen zoals uranium, palladium, koper, zilver, en dergelijke zijn niet oneindig beschikbaar op onze planeet. De waarde blijft door de eeuwen heen vrij constant. Oplopende grondstofprijzen is een teken dat er inflatie aankomt of reeds is.
-ad. 3 Waardevolle zaken worden duurder. Net als bij grondstoffen zullen huizen, grond en diamanten ook duur worden. Huizen kunnen weliswaar bijgebouwd worden, maar een uniek jaren '30 huis op een mooie locatie is door de tijd genomen altijd waardevol. Hetzelfde geld voor edelmetalen zoals goud en zilver. Als deze duur zijn in euro’s uitgedrukt wijst dat op een euro die weinig waard is. Als goud of zilver goedkoop is, betekend dit dat de euro sterk is. De prijs van edelmetalen gezien over enkele eeuwen is vrijwel constant. Veel mensen gebruiken goud dan ook als graadmeter voor de waarde van de euro.
-ad. 4 Lage rente of zelfs negatieve rente op je spaarrekening is erg vervelend maar ook een teken van inflatie. Blijkbaar is er genoeg geld in omloop en is het niet aantrekkelijk om jouw rente te geven. Dus: Inflatiealert!
-ad. 5 Zwakke euro. Als de euro in het internationaal handelsverkeer niet sterk is of niet gewild is, daalt de waarde. De oorzaak is vaak de economische situatie in de zwakkere eurolanden, maar zeker ook het bijprinten van miljarden euro’s en het opkopen van staatsobligaties die nauwelijks nog waarde hebben. Bedenk wel dat landen als de Verenigde Staten en China de geldpers ook flink laten draaien. Vergelijken met de dollar heeft dus weinig zin. Om dit inflatie-signaal te kunnen zien moet men vergelijken met een munteenheid uit een land waar geen QE plaatsvindt.
-ad. 6 Stijgende prijzen van levensmiddelen en consumentengoederen. Dit signaal ziet men pas nadat de grondstofprijzen gestegen zijn. Als zilver duurder wordt, wordt ook de smartphone duurder, want daar zit zilver in verwerkt. Als het veevoer duurder wordt zal de melk- en vleesprijs omhoog gaan. Als de energieprijs stijgt zal zowat alles stijgen. Inflatiealert!
-ad. 7 Door de voortdurende geldcreatie, komt er zoveel geld in omloop, wat vooral bij de rijken terecht komt, die dat meestal niet in de echte economie spenderen, maar daarmee speculeren op de financiële markten. Het geld klotst tegen de plinten op en zoekt een uitweg. De angst voor geldontwaarding stimuleert het kopen van aandelen, waardoor de aandelenprijzen stijgen. Als de echte economie bijna kapot is, en de beurzen noteren skyhigh, dan is dat ook een teken van beginnende inflatie.

Mijn inflatie

Als men op basis van de zes hiervoor genoemde tekenen tot de conclusie komt dat er inflatie is, dan kan men zich afvragen of je daar zelf door getroffen wordt. Inflatie is voor iedereen verschillend. Is jouw inflatie bijvoorbeeld 2% per jaar, maar je salaris gaat met 10% omhoog, dan is er voor jou niet zoveel aan de hand. Hou er ook rekening mee dat het officiële inflatiecijfer nietszeggend is. Dit inflatiecijfer is gebaseerd op een mandje met producten en diensten zoals levensmiddelen, huur, energie, vervoer, enz. De koopprijzen van huizen zitten hier niet in. Het kan zomaar zijn dat bijvoorbeeld een groot deel van het inflatiecijfer te maken heeft met huurverhoging en stijging van de kosten van het openbaar vervoer en de belasting op autorijden. En als jij dan in een koophuis woont en je je uitsluitend per fiets verplaatst geeft dit officiële inflatiecijfer geen juist beeld. Het blijft een gemiddelde. Het kan ook zijn dat jouw persoonlijke inflatie veel hoger uitvalt, omdat de dingen die je gebruikt en doet in het officiële mandje niet zwaar genoeg meegewogen worden. Je moet dus je eigen inflatiegetal zien te bepalen. Er bestaat al de hamburgerindex, Donald Duck index, enz. Op lekkercryptisch.nl wordt uitgelegd dat de prijs van de Donald Duck in 2020 439,6% gestegen is in vergelijking met 1980. Ter vergelijking: De consumentenprijsindex (CPI) staat op 115.03%. Het door de overheid (centraal planbureau) bepaalde inflatiecijfer is in dit geval dus veels te laag. Bereken wat de waarde van geld vroeger was met de inflatiecalculator. Duidelijk wordt dan ook de waardevermindering van de euro.

Wat is de great reset?

reset
blokkentoren
Schuld stapelen: Hoe hoger de blokkentoren
Hoe instabieler die wordt
tot hij onvermijdelijk instort.

In het nieuws en vooral op internet circuleren berichten over een grote monetaire reset. Dit houdt in dat er op een gegeven moment op de resetknop van ons geldsysteem gedrukt wordt en gestart wordt met een nieuw geldsysteem. Het is onduidelijk wat er precies gaat veranderen, maar deskundigen verwachten dat er wereldwijd een nieuwe digitale munt komt die de euro, dollar en een heleboel andere munten gaat vervangen. Wat wel zeker is dat de euro op termijn niet houdbaar is in de huidige vorm. De euro is niet gedekt door goud, maar moet het hebben van het vertrouwen in de munt. Door het stapelen van schuld op schuld zal op den duur het vertrouwen in de euro verdwijnen waardoor deze geen waarde meer heeft. Men kan zijn eurobiljetten dan nog gebruiken als wc-papier. Een opeenstapeling van enorme schulden leidt altijd tot een schuldsanering. Gezien de omvang van de internationale schuldenberg kan men dat de great reset noemen.

Al mijn geld waardeloos. Dat kan toch niet waar zijn? Is dit in de geschiedenis eerder voorgekomen? Het antwoord op alle vragen is ja. Het is meerdere keren in de geschiedenis voorgekomen dat het monetaire systeem herijkt (gereset) moest worden. Bekend is de conferentie in Bretton Woods (USA) waar in 1944, aan het eind van de tweede wereldoorlog, de 44 deelnemende landen afspraken dat hun munt (lees: valuta) indirect –via de dollar- inwisselbaar werd voor goud. In feite werd opnieuw de goudstandaard ingevoerd. Omdat valuta omwisselen voor goud alleen mogelijk was door eerst de valuta van dat land te wisselen voor Amerikaanse dollars, bezat Amerika een sleutelpositie. President Nixon maakte hier in 1971 misbruik van door de goudstandaard af te schaffen. Hij maakte hiermee de weg vrij om veel dollars bij te drukken om de dure Vietnamoorlog te financiëren. Zo kwam ook voor Nederland in 1971 een einde aan de goudstandaard. Men kan 1944 zien als een monetaire reset. En eigenlijk is 1971 ook een stille reset, en werd de weg naar geldontwaarding ingeslagen. Want het is voor machthebbers erg verleidelijk om geld bij te drukken als men geld nodig heeft, en dat gebeurd dan ook. De economie gaat slecht? Geld printen! Er is een coronacrisis? Geld printen! Hoge werkloosheid? Geld printen!

Ha! Gelukkig heb ik een tophypotheek op mijn huis, die hoef ik dan ook niet meer af te lossen?
Tot nu toe is het altijd zo geweest dat schulden omgezet worden in een schuld in nieuwe valuta. Helaas moet deze vraag met nee beantwoord worden.
Ha! Om de inflatie te bestrijden stijgt de rente. dat is goed nieuws voor mijn spaargeld?
Helaas is het zo dat centrale banken de rente kunnen verhogen om de inflatie te bestrijden, maar dat zal in eerste instantie de rente zijn die je moet betalen, zoals hypotheekrente. De rente op spaarrekeningen en dergelijke worden kunstmatig laag gehouden.

« 1 2 3 » Dit artikel is verdeeld over meerdere pagina's
Doe mee aan de discussie, en geef uw mening:
Naam: *
Onderwerp:

Ik ben geen robot. Welke dag is het vandaag?
Hier komen de likes te staan
Bij het plaatsen van een reactie gaat u accoord met de voorwaarden.
Hier komen de reacties te staan