Rente op rente

Wat staat er op deze pagina?

Op deze pagina kun je zien wat de waarde van 1 Euro na verloop van tijd, bijvoorbeeld na 10 jaar kan zijn. Uiteraard afhankelijk van de rente- en politieke ontwikkelingen. Reken voor jezelf uit wat de rente en belastingdruk met 1 EURO doet, om een verstandige beslissing te kunnen nemen.

Sitemap

Samengestelde interest

Onder rente op rente wordt verstaan dat je over je inleg rente krijgt, en daarna weer rente over je inleg+rente krijgt, enzovoort.
Dat betekend dat je vrij snel met je geld nog meer geld kunt maken, mits de rente maar hoog genoeg is :)

Rente 8%, inleg na 10 jaar

Zo was het in 2008 nog mogelijk om 8% rente op een spaarrekening te krijgen bij een IJslandse bank.
Stel dat je 10.000 Euro stort op een rekening die gegarandeerd ieder jaar 8% rente geeft.
Het saldo na 10 jaar is dan meer dan verdubbeld naar EUR 21589,-
Rente 8%, inleg na 10 jaar
In 2017 is een rente van 0,2% heel wat realistischer. We zien dat ons vermogen dan aangroeit in 10 jaar tot EUR 10.202 Euro. We zien dat sparen met het doel vermogensgroei geen enkele zin meer heeft. Te meer daar we hier de vermogensrendementheffing in Box 3 van de inkomstenbelasting en de inflatiecorrectie niet eens mee gecalculeerd hebben.
Rente 8%, inleg na 10 jaar

Formule om rente op rente te berekenen:

EK = IK * (1+i)^n

Met:
EK = EindKapitaal na n jaar
IK = InlegKapitaal
i = rentepercentage (bijvoorbeeld: 8%, i is dan 0,08)
n = looptijd in jaren

Startkapitaal:
EUR
Rente:
%
Looptijd
jaar
Resultaten:
Eindkapitaal:
EUR
Ontvangen rente:
EUR
Groeifactor:
( <1 = krimp)

Vermogensbelasting

Voor de vermogensbelasting in box 3 geld voor 2021 een vrijstelling van het eigen vermogen van EUR 50000,- per persoon.

Tabel berekening rendement op vermogen 2021

Schijf

Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen

Percentage
0,03%

Percentage
5,69%

Percentage
gemiddeld
rendement

1

tot € 50.000

67%

33%

1,898%

2

vanaf € 50.000 tot
€ 950.000

21%

79%

4,501%

3

vanaf € 950.000

0%

100%

5,69%


Hoe berekend de belastingdienst het rendement over uw vermogen?
In schijf 1 berekenen zij over 67% van uw vermogen een rendement van 0,03%, en over de overige 33% berekenen wij een rendement van 5,69%.

In schijf 2 berekenen zij over 21% van uw vermogen een rendement van 0,03%, en over 79% van uw vermogen een rendement van 5,69%.

Valt een deel van uw vermogen in schijf 3?
Dan berekenen zij over dat volledige deel een rendement van 5,69%.
Over het berekende rendement betaalt u altijd 31% inkomstenbelasting.
Bron: www.belastingdienst.nl

Hoelang duurt het voordat mijn vermogen verdubbeld?

Alhoewel men in 2021 op een spaarrekening geen rendement meer kan behalen, kan dat wel met beleggen. Onderstaande formule berekend hoeveel tijd het kost tot uw vermogen verdubbeld, uitgaande van een vast jaarlijks groeipercentage.

Groeipercentage: %

Verdubbelingstijd: jaar.
De berekening is een indicatie met behulp van de bankenformule. Bij groeipercentages hoger dan 20% neemt de nauwkeurigheid sterk af, en is deze formule onbruikbaar. Hiervoor kan men de minispreadsheet onder aan deze pagina gebruiken om dit exact te berekenen

Hoelang duurt het voordat mijn vermogen halveert?

Voor mensen die niet beleggen, maar al hun geld op een spaarrekening zetten, kan onderstaand rekenvoorbeeld een schrikreactie oproepen. Er wordt berekend hoelang het duurt tot uw vermogen op uw spaarrekening is gehalveerd. Als dit eerlijk ingevuld wordt dient hier niet alleen de eventueel negatieve rente, maar ook de inflatie, vermogensbelasting en kosten van de bank in verdisconteerd te worden. Het enige voordeel t.o.v. beleggen is dat het risico minder is.


Krimppercentage: %

Halveringstijd: jaar.

De berekening is een indicatie met behulp van de bankenformule.
Meer over krimp en een exacte berekening in een minispreadsheet is te vinden op de krimp-pagina.

Groeiberekening met minispreadsheet

Met onderstaande minispreadsheet kan men snel berekenen wat de groei van het vermogen is bij verschillende groeipercentages per jaar. Wil men toch voor alle jaren een gelijk groeipercentage gebruiken, dan kan men bij jaar 0 het groeipercentage invullen en vervolgens het hokje daarboven aanvinken.

Jaar Bedrag Groei % Groei in €

Voorbeeld 1 laat zien hoe een belegging met een inleg van € 1000,- groeit tot € 1553,- in 10 jaar tijd indien er ieder jaar een rendement van 4,5% behaald wordt.
Voorbeeld 2 betreft een bitcoin-enthousiasteling die het eerste jaar een explosieve stijging van 300% verwacht, en denkt dat het daarna stabiliseert tot een jaarlijkse groei van 5%. Om te laten zien dat de spreadsheet ook werkt met krimpgetallen is in het achste jaar een percentage van -20% ingegeven. Het eindresultaat na tien jaar is dan € 4727,86. Dat is een mooi resultaat. Bedenk wel dat het resultaat met beleggen, en dat geld zeker voor beleggen in cryptocurrency, altijd een teleurstelling opleverd. Als men zijn inleg in korte tijd verveelvoudigd is er de teleurstelling waarom men niet meer geld heeft ingelegd. Gaat de inleg (deels) verloren is er de teleurstelling waarom men zoveel geld heeft ingelegd.

Doe mee aan de discussie, en geef uw mening:
Naam: *
Onderwerp:

Ik ben geen robot. Welke dag is het vandaag?
Hier komen de likes te staan
Bij het plaatsen van een reactie gaat u accoord met de voorwaarden.
Hier komen de reacties te staan