Financiën tot aan het graf (vervolg)

Wat staat er op deze pagina?

Op deze pagina staat beschreven wat de relatie is tussen rente en inflatie. Stand 2022.

Sitemap

Renteontwikkeling

Gaat de rente weer stijgen de komende jaren? De verwachting is van niet. De ECB (Europese Centrale Bank) heeft de macht om de rente te bepalen. Gezien de enorme schulden van de Europese landen zal de rente de komende tien jaar zeker niet stijgen.
Hoe ver kan de rente nog dalen? Ook hier is de verwachting dat de rente niet onder de -1% zal dalen, omdat het dan voor mensen niet meer aantrekkelijk is om geld bij een bank te stallen. Mensen zullen bij een rentepercentage van bijvoorbeeld -5% besluiten om hun geld van de bank te halen en in een oude sok onder een matras te gaan bewaren. Voor commerciele banken is dit een ongewenste situatie. De verwachting is dat de ECB dit gaat voorkomen door de rente niet veel verder te verlagen. Het is wel zo dat het ook nog mogelijk is om eerst contant geld uit te bannen. Zodra er geen contant geld meer in omloop is, heeft de ECB wel de mogelijkheid om de rente nog verder te verlagen. Specialisten verwachten dat de rente pas gaat stijgen na de great reset van het monetaire systeem, dus na een omvangrijke schuldsanering, waar orde op zaken gesteld word, zal de rente weer gaan stijgen.

Salaris-inflatie

Als we de salarissen van 2021 vergelijken met die van vijf jaar geleden dan zien we dat er nauwelijks een stijging in zit. We gaan hier uit van cao-verhogingen van iemand die geen carriëre-switch maakt, en geen promotie maakt. Als je kijkt wat de prijzen voor levensmiddelen, energie, huizen en edelmetalen doen in die periode, dan kan men zeggen –zonder hier serieus aan te rekenen- dat de ‘loonslaven’ sterk verarmen. Woningen zijn enorm in prijs gestegen. Energie, met name gas, stijgt door schaarste en belastingdruk eveneens enorm. Dit staat niet in verhouding met de geringe stijging van de lonen.

AOW en pensioeninflatie

Enkele jaren geleden had Nederland nog het beste pensioenstelsel ter wereld. Inmiddels zijn de regels dermate ongunstig (ondermeer omdat destijds nooit rekening gehouden is met negatieve rente) dat dit voor de meeste mensen niet meer geld. Met welke valkuilen moet men rekening houden? Let op dat je geen AOW- of pensioengat hebt. Veel mensen weten niet eens dat ze dat hebben, door de voortdurend veranderende regeltjes. Een voorbeeld: U heeft een 20 jaar jongere partner, en u bent nu 50 jaar oud. Wanneer krijgt u samen uw volledige AOW? Stel dat tegen die tijd de pensioenleeftijd 70 jaar is, dan krijgt u pas de volledige AOW op 70+20 = 90-jarige leeftijd. Van 70 tot 90 jaar wordt u 50% gekort. Een ander voorbeeld over pensioen: Uw werkgever stapt over op een nieuwe pensioenverzekeraar. Het middelloonpensioen wordt omgewisseld in een beschikbaar premiepensioen. Het tot nu toe door u opgebouwde pensioen wordt geparkeerd op een aparte rekening. En hier gaat het fout. Voor uw werkgever (en de pensioenverzekeraar) is de meest voordelige optie om dit ongeïndexeerd weg te zetten. Dat betekend dat er geen correctie is voor inflatie. Gezien de enorme geldhoeveelheid die bijgedrukt wordt door de ECB, komt het er op neer dat uw pensioen gewoon verdampt, en ieder jaar een stuk minder waard wordt. Hou hier rekening mee als u dit overkomt en reken u niet rijk met de gegevens op mijnpensioenoverzicht.nl of het uniform pensioenoverzicht (upo). Gelukkig zijn er ook nog bedrijven die oog hebben voor de medewerker en wel compenseren voor inflatie. Het is verstandig om tijdig te achterhalen hoe het met uw pensioen zit. Bejaarden vinden niet echt makkelijk werk, dus de kans om dan nog flink wat bij te verdienen is klein. Helaas hebben wij geen inspraak in de steeds wijzigende regels. In de landen om ons heen, uitgezonderd Duitsland, maar ook in de Aziatische landen is dit vaak beter geregeld dan bij ons. De officiële pensioenleeftijd ligt vaak om en nabij de 60 jaar, maar in de praktijk gaan ze al veel eerder met pensioen. De zogenaamde rijke landen, zijn vanuit dit oogpunt bekeken, eigenlijk de arme landen geworden.

Pensioen woekerpolissen

Of bovenstaande nog niet genoeg is, zijn er door verzekeraars en banken ook nog woeker­pensioenpolissen in omloop gebracht. Controleer of u een woekerpolis heeft via de website van consumentenclaim. Indien dit het geval is moet u in actie komen om te redden wat er nog te redden valt.

« 1 2 3 » Dit artikel is verdeeld over meerdere pagina's
Doe mee aan de discussie, en geef uw mening:
Naam: *
Onderwerp:

Ik ben geen robot. Welke dag is het vandaag?
Hier komen de likes te staan
Bij het plaatsen van een reactie gaat u accoord met de voorwaarden.
Hier komen de reacties te staan