Interen op je spaargeld

Wat staat er op deze pagina?

Op deze pagina kun je zien wat de waarde van 1 Euro na verloop van tijd, bijvoorbeeld na 10 jaar kan zijn. Uiteraard afhankelijk van de rente- en politieke ontwikkelingen. Reken voor jezelf uit wat de rente en belastingdruk met 1 EURO doet, om een verstandige beslissing te kunnen nemen.

Sitemap

Krimp

In 2021 is een rente van 0% of 0,01% heel normaal geworden. Dat betekend dat de inleg op de spaarrekening ten gevolge van rente helaas niet of nauwelijks meer groeit. Verder hebben we nog te maken met de jaarlijkse inflatie, de kosten van de bank, en als men meer heeft dan de vermogensvrijstelling van de belastingdienst: de vermogensbelasting. Al deze waarden bij elkaar opgeteld zijn het krimppercentage. Door dit percentage in te voeren in onderstaande formule kan men uitrekenen hoeveel vermogen er nog overblijft na een aantal jaren. Deze formule is een vereenvoudigde formule die uitgaat van een gelijke vermogensvermindering per jaar. Onderaan deze pagina staat een mini spreadsheet waar men per jaar het verwachte krimppercentage kan ingeven. Met deze formule kan men ook de vermogensgroei berekenen door een positief rentepercentage in te geven.


Formule om rente op rente te berekenen:

EK = IK * (1+i)^n

Met:
EK = EindKapitaal na n jaar
IK = InlegKapitaal
i = Rentepercentage (bijvoorbeeld: -2%, i is dan -0,02)
n = Looptijd in jaren

Startkapitaal:
EUR
Rentepercentage:
%
Looptijd
jaar
Resultaten:
Eindkapitaal:
EUR
Wijziging:
EUR
Groeifactor:
( <1 = krimp)


Vermogensbelasting

Voor de vermogensbelasting in box 3 geld voor 2021 een vrijstelling van het eigen vermogen van EUR 50000,- per persoon.
Tabel berekening rendement op vermogen 2021

Schijf

Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen

Percentage
0,03%

Percentage
5,69%

Percentage
gemiddeld
rendement

1

tot € 50.000

67%

33%

1,898%

2

vanaf € 50.000 tot
€ 950.000

21%

79%

4,501%

3

vanaf € 950.000

0%

100%

5,69%

Hoe berekend de belastingdienst het rendement over uw vermogen?
In schijf 1 berekenen zij over 67% van uw vermogen een rendement van 0,03%, en over de overige 33% berekenen wij een rendement van 5,69%.

In schijf 2 berekenen zij over 21% van uw vermogen een rendement van 0,03%, en over 79% van uw vermogen een rendement van 5,69%.

Valt een deel van uw vermogen in schijf 3?
Dan berekenen zij over dat volledige deel een rendement van 5,69%.
Over het berekende rendement betaalt u altijd 31% inkomstenbelasting.
Bron: www.belastingdienst.nl

Hoelang duurt het voordat mijn vermogen verdubbeld?

Alhoewel men in 2021 op een spaarrekening geen rendement meer kan behalen, kan dat wel met beleggen. Onderstaande formule berekend hoeveel tijd het kost tot uw vermogen verdubbeld, uitgaande van een vast jaarlijks groeipercentage.

Groeipercentage: %

Verdubbelingstijd: jaar.
De berekening is een indicatie met behulp van de bankenformule. Bij groeipercentages hoger dan 20% neemt de nauwkeurigheid sterk af, en is deze formule onbruikbaar. Meer over vermogensgroei is te vinden op de groeipagina.

Hoelang duurt het voordat mijn vermogen halveert?

Voor mensen die niet beleggen, maar al hun geld op een spaarrekening zetten, kan onderstaand rekenvoorbeeld een schrikreactie oproepen. Er wordt berekend hoelang het duurt tot uw vermogen op uw spaarrekening is gehalveerd. Als dit eerlijk ingevuld wordt dient hier niet alleen de eventueel negatieve rente, maar ook de inflatie, vermogensbelasting en kosten van de bank in verdisconteerd te worden. Het enige voordeel t.o.v. beleggen is dat het risico minder is.

Krimppercentage: %

Halveringstijd: jaar.

De berekening is een indicatie met behulp van de bankenformule. Met onderstaande minispreadsheet kan men snel berekenen wat de afname van het vermogen is bij verschillende krimppercentages per jaar. Wil men toch voor alle jaren een gelijk krimppercentage gebruiken, dan kan men bij jaar o het krimppercentage invullen en vervolgens het hokje daarboven aanvinken.

Jaar Bedrag Krimp % Krimp in €

Doe mee aan de discussie, en geef uw mening:
Naam: *
Onderwerp:

Ik ben geen robot. Welke dag is het vandaag?
Hier komen de likes te staan
Bij het plaatsen van een reactie gaat u accoord met de voorwaarden.
Hier komen de reacties te staan