Over inflatie en deflatie

Wat staat er op deze pagina?

Op deze pagina worden inflatie, deflatie en stagflatie uitgelegd.
Inflatie = opblazen (geldontwaarding).
Deflatie = uitblazen (waardestijging).
Stagflatie = het samenvoegen van stagnatie en inflatie tot één woord.

Sitemap

Inflatie en deflatie

De Oostenrijkse school

De Oostenrijkse school is een economische school die in 1870 door Carl Menger in Wenen is geïntroduceerd. Later is door Ludwig von Mises een neo-Oostenrijkse stroming toegevoegd. Onderstaande voorbeelden zijn gebaseerd op de zienswijze van de Oostenrijkse school.

Wat is geld?

Hier is een apart artikel aan gewijd op deze website. Voor de uitleg van de begrippen inflatie, deflatie en stagflatie, gaan we er van uit dat geld koopkracht is. Wat heb je aan een miljoen, als een liter melk ook een miljoen kost?

Wat is inflatie?

We blijven even bij de melk. Stel dat 1 liter melk een voedingswaarde heeft van 10. Een melkhandelaar wil snel rijk worden, en besluit om zijn melk te verdunnen met water. Hij verkoopt nu melk wat eigenlijk 0,5 liter melk gemengd met 0,5 liter water is. Hij vraagt hier voor dezelfde prijs, wat hem 100% extra rendement oplevert. De voedingswaarde van deze ‘melk’ is echter geen 10 meer, maar slechts 5. Om dezelfde voedingswaarde binnen te krijgen moet men nu twee keer zoveel drinken. Dit is inflatie.
In geldtermen: De ECB creëert een hoop extra geld uit het niets. Doordat er zo ontzettend veel geld in omloop komt, daalt de koopkracht. Dit is inflatie van ons geld. Het gevolg hiervan is dat producenten meer geld gaan vragen voor hun producten, dus prijsstijgingen. Het is belangrijk om te begrijpen dat –behalve vraag en aanbod van de markt- de ECB dus de inflatie veroorzaakt, en als gevolg de producenten zich genoodzaakt zien om de prijzen van hun producten te verhogen omdat het geld minder waarde heeft. Voor hetzelfde bedrag kan minder gekocht worden, dus de koopkracht is gedaald.
Inflatie wordt gemeten op basis van de consumentenprijsindex (cpi). Er is veel discussie over de cpi, bijvoorbeeld de huizenmarkt zit ook in de cpi verwerkt, maar ze nemen niet de stijging van de huizenprijzen, maar de kosten van de lening (hypotheek) om een huis te kopen. Omdat de hypotheekrente in 2021 erg laag is, zien we de enorme stijging van de huizenprijzen niet terug in de cpi. Op de website van het CBS en de ECB kan men zien hoe men aan de cpi komt. Het is lastig te beoordelen, omdat er ook een weegfactor per categorie wordt mee gecalculeerd. Bovendien is het zo, hoe lager de cpi, des te meer reden om extra geld te maken en in omloop te brengen. Er wordt gestreefd naar een jaarlijkse inflatie van 2%. Is die lager? Geld bijmaken. Geld maken heeft het voordeel voor overheden dat de staatsschuld ook minder wordt, en men het begrotingstekort beheersbaar kan houden. Ook voor bedrijven is dit aantrekkelijk, want ze hoeven dan de lonen niet of nauwelijks te verhogen. Voor privépersonen met spaargeld is dit desastreus. Ieder jaar daalt de koopkracht. Bereken op de krimppagina hoe lang het duurt voor uw spaargeld halveert. Indien uw salaris ieder jaar gecorrigeerd word voor inflatie blijft in ieder geval uw inkomen in stand.

Wat is deflatie?

Deflatie is het tegengestelde van inflatie. Ten gevolge van de kosten van deflatie dalen de prijzen. Dit betekend een stijging van de koopkracht. Het gevolg is vaak dat consumenten hun bestedingen uit gaan stellen omdat ze denken dat de prijzen nog verder gaan dalen. Bedrijven gaan dan hun prijzen nog verder verlagen om toch nog wat omzet te genereren, waardoor de verwachting van de afwachtende consument uitkomt. Hierdoor komt de economie in een negatieve spiraal die kan leiden tot een recessie. In een Engelstalig filmpje zag ik een deskundige (sorry, naam vergeten) uitleggen wat de kosten van deflatie zijn. Het komt er op neer dat geld wat bedrijven geleend hebben niet meer terug kunnen betalen, de zogenaamde non-perfoming-loans, geld dat verloren gaat. De geldhoeveelheid wordt dus minder. Deflatie en inflatie houden elkaar in evenwicht. Deflatie kan inflatie tegenhouden zolang deflatie groter is dan inflatie. Het deflatiepercentage is gelijk aan de hoeveelheid verloren gegaan geld. De non-performing-loans zijn hier een heel goede maat voor.

Wat is prijsstabiliteit?

hoofddoel ecb
Hoofdoel ECB
Bron: ECB

Als de prijzen in een jaar minder dan 2% stijgen, spreekt men van prijsstabiliteit. Huh? 2%? Moet dat geen 0% zijn? Nee, helaas niet, de definitie van de ECB van prijsstabiliteit is dat er 2% voorgebakken inflatie in zit. Erg verwarrend, maar gebruik deze info om het economisch nieuws in de media correct te interpreteren.

Hyperinflatie

We weten inmiddels dat in ons geldsysteem inflatie normaal gevonden word. (Spaarders zullen hier anders over denken). We weten eveneens dat ons geld niet gedekt is door goud, maar door vertrouwen. Als het vertrouwen in het geldsysteem, in de euro, wegvalt, dan ontstaat hyperinflatie. Dit is recent voorgekomen in Zimbabwe, Argentinië en Venezuela. De inflatie was al hoog, de levensmiddelen duur, de rente nul of negatief. De centrale bank van het betreffende land had geen middelen meer om in te grijpen. De bevolking verliest het vertrouwen in de overheid. Het gevolg: enorme geldontwaarding. Mensen met veel spaargeld die gisteren nog rijk waren, zijn vandaag straatarm. In Japan heeft zicht een soortgelijk scenario voltrokken, met één uitzondering: De Japanner bleef –traditiegetrouw- vertrouwen hebben in de overheid. Ondanks deflatie en nadien hoge inflatie is deze niet doorgeslagen naar hyperinflatie.

Stagflatie

Als bij groei geen inflatie optreedt en bij krimp zich geen deflatie voordoet. Stagflatie is een vlechtwoord van stagnatie en inflatie. Er is sprake van stagflatie als de inflatie hoog is, de economische groei laag is, en de werkeloosheid hoog blijft. Dit is een lastige situatie, want maatregelen om de inflatie te verlagen zorgen voor een hogere werkloosheid, en omgekeerd. Men zit als het ware gevangen in een vicieuze cirkel. De gevolgen van stagflatie doet iedereen pijn: Vermogenden en spaarders worden getroffen door de inflatie. Loonslaven worden getroffen door de hoge werkloosheid en de gevolgen hier van. De overheid wordt getroffen door minder belastinginkomsten.

Doe mee aan de discussie, en geef uw mening:
Naam: *
Onderwerp:

Ik ben geen robot. Welke dag is het vandaag?
Hier komen de likes te staan
Bij het plaatsen van een reactie gaat u accoord met de voorwaarden.
Hier komen de reacties te staan