De goud/zilver ratio

Wat staat er op deze pagina?

Over speculeren met zilver, de goud/zilver ratio, en waarom de 80:1 ratio belangrijk is voor speculanten. Definitie ratio=goudprijs/zilverprijs.

Sitemap

De goud/zilver ratio

De goud/zilver ratio geeft aan hoeveel ounces zilver er nodig zijn voor dezelfde waarde van 1 ounce goud. Tegenwoordig varieert deze waarde afhankelijk van vraag en aanbod, maar vroeger, in de tijd van de Romeinen was dat een vaste waarde: 12 ounce zilver was gelijk aan 1 ounce goud. Oftewel de goud/zilver ratio was 12 op 1. Dit was erg handig omdat destijds zowel goud als zilver een betaalmiddel waren. Vergelijk het als 5 twee-euro munten die de gelijke waarde hebben als een 10 euro biljet.

In de huidige tijd wordt de goud/zilver ratio vooral gebruikt door beleggers. Die bekijken de goud/zilver ratio door de jaren heen om te beslissen of ze goud of zilver moeten kopen. Een lage goud/zilver ratio betekent dat zilver vrij duur is ten op zichte van goud. Andersom betekend een hoge goud/zilver ratio dat zilver relatief goedkoop is. In tijden van crisis, waar er veel onzekerheid is, stijgt vaak de goudprijs omdat mensen goud als een door de eeuwen heen bewezen veilig materiaal beschouwen dat altijd zijn waarde behoud. Vaak daalt dan de zilverprijs in verband met een stagnerende economie. Zilver wordt vaak in de industrie gebruikt, denk aan zilversoldeer in zonnepanelen, maar ook componenten in de chipsindustrie en elektrische auto’s hebben zilver nodig. Speculanten gebruiken deze informatie om op het goede moment zilver te kopen, en zodra de ratio verbeterd dit om te wisselen naar goud of valuta. Ook particulieren kunnen dit doen. Bedenk echter wel dat de opslagkosten van zilver vele malen hoger zijn dan die van goud, vanwege het gewicht. Een ander risico is dat men op het verkeerde moment koopt, waardoor de waarde daalt. Zekerheid is er helaas nooit te geven bij dergelijke speculatie. In onderstaande grafiek zien we de goud/zilver ratio sinds 1988 tot en met 2022.

Voorbeeld speculatie m.b.v. de goud/zilver ratio

Historisch gezien heeft de goud/zilver ratio door de eeuwen heen geschommeld tussen de 12:1 en 123:1. Bekijken we het op wat kortere termijn, bijvoorbeeld van 1988 tot 1922, dan zien we dat het dal 33:1 was in 2011 en de piek 116:1 in 2020. Dat betekend dat 2011 een goed moment was om zilver te verkopen (overgewaardeerd) en 2020 een goed moment was om zilver te kopen (ondergewaardeerd). Over het algemeen wordt door speculanten de ratio 80:1 beschouwd als een grenslijn. Bevind de ratio zich boven de 80:1 is zilver ondergewaardeerd en kan men zilver kopen.

Als we –met de kennis van nu- in 2020 100 ounce zilver hadden gekocht (overeenkomend met 100 / 116 = 0,862 ounce goud), dan was dat in 2021 100 / 70 = 1,42 ounce goud. Het ideale inkoop en verkoopmoment is eigenlijk nooit haalbaar, maar door de trend te volgen weet men toch ongeveer wat de goede momenten zijn. De ideale goud/zilver ratio zou 16:1 zijn, gebaseerd op de geschatte hoeveelheid goud en zilver die op aarde is, zowel reeds gewonnen edelmetaal, als nog uit de aardkorst te winnen edelmetaal. Dat er zestien keer meer zilver in de grond zit dan goud is een schatting van de miningsector.

Goudprijs:
Zilverprijs:

Waarom zou ik risico lopen door te speculeren in zilver?

Zilver is een industrieel edelmetaal. Er zal altijd vraag vanuit de industrie zijn. De vraag naar zilver neemt toe, maar het aantal zilvermijnen daalt. Dat kan schaarste in de toekomst betekenen waardoor de prijs kan stijgen. Indien de goud/zilver ratio hoog is (boven de 80) is zilver historisch gezien ondergewaardeerd. De kans dat dit gecorrigeerd gaat worden is groot. Zilver beschermd uw vermogen tegen inflatie. In tijden dat inflatie hoog is zijn edelmetalen een manier om uw vermogen te behouden. Naast deze kansen bestaan er ook risico’s:

  • De zilverprijs daalt door crisis in de economie;
  • Zilverbaren zijn belast met BTW;
  • Zilveren munten kan men bij schaarste niet meer kopen tegen normale zilverprijzen. Door de schaarste worden er extreme premies op munten berekend, waardoor het voor speculanten niet meer aantrekkelijk is om zilveren munten te kopen;
  • De opslagprijs van zilver is veel hoger dan de opslagprijs van goud. Ongeacht of men het in een kluis in Amsterdam of Zurich opslaat, vanwege het gewicht zijn de bewaarkosten overal hoger. Deze kosten komen ieder jaar terug;
  • De overheid kan met een noodwet in crisissituaties uw zilver confisceren.
Doe mee aan de discussie, en geef uw mening:
Naam: *
Onderwerp:

Ik ben geen robot. Welke dag is het vandaag?
Hier komen de likes te staan
Bij het plaatsen van een reactie gaat u accoord met de voorwaarden.
Hier komen de reacties te staan