Speculatie op waardestijging van goud

Wat staat er op deze pagina?

Op deze pagina wordt uitgelegt wat speculanten verwachten van de goudprijs als goud gekoppeld word aan het monetaire systeem.

Sitemap

Speculeren op goudrevaluatie.

Elders op deze site is een artikel gewijd aan beleggen in edelmetalen. Hierin word goud als een soort verzekering gezien tegen slechte tijden. Goud heeft bewezen door de jaren heen altijd waarde te houden. Fiatgeld is juist in de loop van de geschiedenis verdwenen of sterk in waarde gereduceerd. Er is nog een andere groep geïnteresseerd in goud: namelijk de speculanten die er van uitgaan dat de euro en misschien nog wel een aantal andere wereldmunten mislukken en crashen. Als dat gebeurt –zo denken deze speculanten- dan zal men een nieuwe munt introduceren die weer goudgedekt is, want in chaotische tijden met extreme inflatie kan eigenlijk alleen goud weer rust en vertrouwen in het systeem brengen. In het verleden heeft men op deze manier vaak gehandeld om na hyperinflatie weer een munt in omloop te brengen die kon rekenen op het vertrouwen van de bevolking. Als dit gebeurt dan kan het zo maar zijn dat goud vele malen meer waard word. Dit kan zo maar een factor 10 of zelfs nog meer zijn. Waarom deze forse opwaardering? In tijden van inflatie en lopende geldpersen (QE= Quantitative Easing) ontstaan ook enorme staatsschulden. Deze schulden zijn zo hoog dat die eigenlijk door veel landen nooit meer afgelost kunnen worden, sterker nog, sommige landen komen al in de problemen als de rente iets stijgt om de periodieke aflossing op de schuld op te kunnen hoesten. Om deze schuld weg te kunnen werken is het dus nodig dat de nieuwe goud gedekte munt dermate hoog gewaardeerd word, dat de goudprijs een enorme sprong moet maken.

Wanneer goudrevaluatie

De grote vraag voor mensen die hier op speculeren blijft natuurlijk: Wanneer crasht de euro? Wanneer crasht de dollar? Wanneer komt er een nieuwe munt, en wordt deze goud gedekt? Dit is helaas niet te voorspellen. Wel is het zo dat met name de euro steeds meer onhoudbaar wordt. Echter als er geen onverwachte geopolitieke zaken gebeuren kan men de euro gepland laten overgaan in een digitale euro (CBDC), net zoals de gulden destijds is vervangen door de euro. Het kan ook zo maar gebeuren dat door een heftige crisis (energie?) of een oorlog of conflict de euro in gevaar komt. In een dergelijk geval kan men letterlijk in een dag beslissen dat in verband met deze noodsituatie er acuut een nieuwe munt ingevoerd word. Afhankelijk van het vertrouwen en de stabiliteit op ons continent zal deze dan wel of niet goud gedekt zijn. Het kan ook zo zijn dat landen met enorme schulden zoals Amerika zelf besluiten tot het opnieuw invoeren van de goudstandaard. China, Rusland of India kunnen dit ook doen. Ongeacht welk groot land of continent dit doet, als het gebeurt, explodeert de goudprijs.